העיניים של כולנו נשואות לבית רבינו שבבבל כל חסיד יודע כמה חשוב לרבי שהיכל 770 יהיה נקי וראוי לשמו. השנה, אנ"ש ברחבי העולם זוכים להיות שותפים בתחזוקה השוטפת של 770
וזוכים להקדשה אישית שתופיע בלוח מיוחד ב770!

339/770

₪100 שותפים

185/770

₪180 שותפים

373/770

₪360 שותפים

$207,344

גויס

$300,000

מתוך
69%

תודה על תרומתך

dots

ב770 קיבלת חיות חסידית והתקשרות, בחודש תשרי ובשנת ה'קבוצה'
זו ההזדמנות להיות אחד מ-770 שותפים בתחזוקת בית חיינו באחת מהקטגוריות הבאות:

התורמים ₪180 ומעלה יוכלו להקדיש יום בשנה שבו תופיע הקדשה שלהם לזכות או לעילוי נשמת על גבי מסך אלקטרוני מיוחד בזאל הגדול ב-770, בו יופיעו הקדשות היום לתחזוקת 770

תורמים

 • $2,000

  Miroshnichenko Nikolay

 • $9

  Yechi Hamelech

 • $2,500

  Roman Kirillov

 • $2,500

  Miroshnichenko Nikolay

 • $4,000

  Miroshnichenko Nikolay

 • $4,500

  Miroshnichenko Nikolay

 • $5,000

  Miroshnichenko Nikolay

 • $5,000

  Roman Kirillov

 • $1,500

  Roman Kirillov

 • $9

  Yechi Hamelech

 • $4,000

  Miroshnichenko Nikolay

 • $100

  Richard Nadler

 • $1,000

  Miroshnichenko Nikolay

 • $4,500

  Miroshnichenko Nikolay

 • $100

  Moshe Winner

 • $3,000

  Miroshnichenko Nikolay

 • $3,000

  Miroshnichenko Nikolay

 • $500

  Miroshnichenko Nikolay

 • $2,000

  Miroshnichenko Nikolay

 • $50

  Noach Vogel

מתוך קונטרס בית רבינו שבבל

"בית רבינו שבבבל להיותו מקומו הקבוע של נשיא הדור יש בו השראת השכינה מעין ודוגמת השראת וגילוי השכינה בבית המקדש וממנו נמשך השראת וגילוי השכינה בכל בתי כנסיות ובתי מדרשות כמו בית המקדש שממנו אורה יוצאה לכל העולם"