העיניים של כולנו נשואות לבית רבינו שבבבל כל חסיד יודע כמה חשוב לרבי שהיכל 770 יהיה נקי וראוי לשמו. השנה, אנ"ש ברחבי העולם זוכים להיות שותפים בתחזוקה השוטפת של 770
וזוכים להקדשה אישית שתופיע בלוח מיוחד ב770!

338/770

₪100 שותפים

183/770

₪180 שותפים

334/770

₪360 שותפים

$103,935

גויס

$150,000

מתוך
69%

תודה על תרומתך

dots

ב770 קיבלת חיות חסידית והתקשרות, בחודש תשרי ובשנת ה'קבוצה'
זו ההזדמנות להיות אחד מ-770 שותפים בתחזוקת בית חיינו באחת מהקטגוריות הבאות:

התורמים ₪180 ומעלה יוכלו להקדיש יום בשנה שבו תופיע הקדשה שלהם לזכות או לעילוי נשמת על גבי מסך אלקטרוני מיוחד בזאל הגדול ב-770, בו יופיעו הקדשות היום לתחזוקת 770

תורמים

 • $1,500

  Roman Kirillov

 • $1,050

  Roman Kirillov

 • $5,000

  Roman Kirillov

 • $5,000

  Roman Kirillov

 • $1,000

  Roman Kirillov

 • $1,000

  Roman Kirillov

 • $7

  Yechi Hamelech

 • $13

  Yechi Hamelech

 • $100

  Roman Kirillov

 • $950

  Roman Kirillov

 • $8

  Yechi Hamelech

 • $1,000

  Roman Kirillov

 • $9

  Yechi Hamelech

 • $2,000

  Шмуэль Каминецкий

 • $3,000

  Шмуэль Каминецкий

 • $1,000

  Шмуэль Каминецкий

 • $1,000

  Шмуэль Каминецкий

 • $9

  Yechi Hamelech

 • $9

  Yechi Hamelech

 • $36

  Asher Federman

מתוך קונטרס בית רבינו שבבל

"בית רבינו שבבבל להיותו מקומו הקבוע של נשיא הדור יש בו השראת השכינה מעין ודוגמת השראת וגילוי השכינה בבית המקדש וממנו נמשך השראת וגילוי השכינה בכל בתי כנסיות ובתי מדרשות כמו בית המקדש שממנו אורה יוצאה לכל העולם"