העיניים של כולנו נשואות לבית רבינו שבבבל כל חסיד יודע כמה חשוב לרבי שהיכל 770 יהיה נקי וראוי לשמו. השנה, אנ"ש ברחבי העולם זוכים להיות שותפים בתחזוקה השוטפת של 770
וזוכים להקדשה אישית שתופיע בלוח מיוחד ב770!

339/770

₪100 שותפים

187/770

₪180 שותפים

394/770

₪360 שותפים

$234,343

גויס

$300,000

מתוך
78%

תודה על תרומתך

dots

ב770 קיבלת חיות חסידית והתקשרות, בחודש תשרי ובשנת ה'קבוצה'
זו ההזדמנות להיות אחד מ-770 שותפים בתחזוקת בית חיינו באחת מהקטגוריות הבאות:

התורמים ₪180 ומעלה יוכלו להקדיש יום בשנה שבו תופיע הקדשה שלהם לזכות או לעילוי נשמת על גבי מסך אלקטרוני מיוחד בזאל הגדול ב-770, בו יופיעו הקדשות היום לתחזוקת 770

תורמים

 • $50

  Susan Stewart

 • $2,000

  Andrey Ivanov

 • $2,000

  Orel Dmitriy

 • $1,000

  Roman Kirillov

 • $1,000

  Natalya Samolenko

 • $1,000

  Orel Dmitriy

 • $1,500

  Roman Kirillov

 • $1,500

  Andrey Ivanov

 • $1

  Yosef Kratz

 • $100

  JACOB YUSEWITZ

 • $9

  Yechi Hamelech

 • $100

  DOVID FLEISHMAN

 • $100

  DOVID FLEISHMAN

 • $100

  DOVID FLEISHMAN

 • $50

  Susan Stewart

 • $9

  Yechi Hamelech

 • $10

  Boruch Greenberg

 • $9

  Yechi Hamelech

 • $1,800

  Raz & Shiran Hen

 • $2,000

  Orel Dmitriy

מתוך קונטרס בית רבינו שבבל

"בית רבינו שבבבל להיותו מקומו הקבוע של נשיא הדור יש בו השראת השכינה מעין ודוגמת השראת וגילוי השכינה בבית המקדש וממנו נמשך השראת וגילוי השכינה בכל בתי כנסיות ובתי מדרשות כמו בית המקדש שממנו אורה יוצאה לכל העולם"