העיניים של כולנו נשואות לבית רבינו שבבבל כל חסיד יודע כמה חשוב לרבי שהיכל 770 יהיה נקי וראוי לשמו. השנה, אנ"ש ברחבי העולם זוכים להיות שותפים בתחזוקה השוטפת של 770
וזוכים להקדשה אישית שתופיע בלוח מיוחד ב770!

0

ימים

00

שעות

00

דקות

321/770

₪100 שותפים

177/770

₪180 שותפים

282/770

₪360 שותפים

$63,247

גויס

$150,000

מתוך
42%

תודה על תרומתך

dots

ב770 קיבלת חיות חסידית והתקשרות, בחודש תשרי ובשנת ה'קבוצה'
זו ההזדמנות להיות אחד מ-770 שותפים בתחזוקת בית חיינו באחת מהקטגוריות הבאות:

התורמים ₪180 ומעלה יוכלו להקדיש יום בשנה שבו תופיע הקדשה שלהם לזכות או לעילוי נשמת על גבי מסך אלקטרוני מיוחד בזאל הגדול ב-770, בו יופיעו הקדשות היום לתחזוקת 770

תורמים

 • $50

  Yehoshua Smith

 • $500

  Виталий Абраменко

 • $400

  Виталий Абраменко

 • $100

  Виталий Абраменко

 • $7

  Yechi Hamelech

 • $820

  Eitan Corenblum

 • $20

  Yechi Hamelech

 • $7

  Menachem Daniel Vardi

 • $10

  Menachem Daniel Vardi

 • $500

  Виталий Абраменко

 • $500

  Виталий Абраменко

 • $23

  Menachem Daniel Vardi

 • $7

  Menachem Daniel Vardi

 • $28

  Menachem Vardi

 • $36

  Menachem Daniel Vardi

 • $500

  Виталий Абраменко

 • $500

  Виталий Абраменко

 • $71

  Menachem Vardi

 • $1,000

  Виталий Абраменко

 • $10

  Menachem Vardi

מתוך קונטרס בית רבינו שבבל

"בית רבינו שבבבל להיותו מקומו הקבוע של נשיא הדור יש בו השראת השכינה מעין ודוגמת השראת וגילוי השכינה בבית המקדש וממנו נמשך השראת וגילוי השכינה בכל בתי כנסיות ובתי מדרשות כמו בית המקדש שממנו אורה יוצאה לכל העולם"