העיניים של כולנו נשואות לבית רבינו שבבבל כל חסיד יודע כמה חשוב לרבי שהיכל 770 יהיה נקי וראוי לשמו. השנה, אנ"ש ברחבי העולם זוכים להיות שותפים בתחזוקה השוטפת של 770
וזוכים להקדשה אישית שתופיע בלוח מיוחד ב770!

334/770

₪100 שותפים

180/770

₪180 שותפים

307/770

₪360 שותפים

$71,345

גויס

$150,000

מתוך
48%

תודה על תרומתך

dots

ב770 קיבלת חיות חסידית והתקשרות, בחודש תשרי ובשנת ה'קבוצה'
זו ההזדמנות להיות אחד מ-770 שותפים בתחזוקת בית חיינו באחת מהקטגוריות הבאות:

התורמים ₪180 ומעלה יוכלו להקדיש יום בשנה שבו תופיע הקדשה שלהם לזכות או לעילוי נשמת על גבי מסך אלקטרוני מיוחד בזאל הגדול ב-770, בו יופיעו הקדשות היום לתחזוקת 770

תורמים

 • $7

  Menachem Vardi

 • ₪360

  שירה אברהמי

 • ₪180

  מנחם מענדל שוואב

 • $8

  Jonathan Yitzchak Asheghian

 • $20

  Menachem Vardi

 • $700

  Виталий Абраменко

 • $550

  Виталий Абраменко

 • $100

  Виталий Абраменко

 • $650

  Виталий Абраменко

 • $7

  Menachem Vardi

 • ₪360

  משה פיגדור

 • ₪50

  יעקב דוד אלהרר

 • ₪360

  דוד בר דיין

 • ₪36

  יעקב יצחק ואלישבע סופי בן חיים-שוורצבורד

 • $18

  Pesach and Chany Scheiner

 • $100

  Yosef Romano

 • ₪360

  Vadim L

 • $36

  Yosef Y. Polter

 • ₪360

  זאב פרידמן

 • $18

  Fraida Cohen

מתוך קונטרס בית רבינו שבבל

"בית רבינו שבבבל להיותו מקומו הקבוע של נשיא הדור יש בו השראת השכינה מעין ודוגמת השראת וגילוי השכינה בבית המקדש וממנו נמשך השראת וגילוי השכינה בכל בתי כנסיות ובתי מדרשות כמו בית המקדש שממנו אורה יוצאה לכל העולם"