העיניים של כולנו נשואות לבית רבינו שבבבל כל חסיד יודע כמה חשוב לרבי שהיכל 770 יהיה נקי וראוי לשמו. השנה, אנ"ש ברחבי העולם זוכים להיות שותפים בתחזוקה השוטפת של 770
וזוכים להקדשה אישית שתופיע בלוח מיוחד ב770!

339/770

₪100 שותפים

185/770

₪180 שותפים

383/770

₪360 שותפים

$223,814

גויס

$300,000

מתוך
75%

תודה על תרומתך

dots

ב770 קיבלת חיות חסידית והתקשרות, בחודש תשרי ובשנת ה'קבוצה'
זו ההזדמנות להיות אחד מ-770 שותפים בתחזוקת בית חיינו באחת מהקטגוריות הבאות:

התורמים ₪180 ומעלה יוכלו להקדיש יום בשנה שבו תופיע הקדשה שלהם לזכות או לעילוי נשמת על גבי מסך אלקטרוני מיוחד בזאל הגדול ב-770, בו יופיעו הקדשות היום לתחזוקת 770

תורמים

 • $9

  Yechi Hamelech

 • $1,800

  Raz & Shiran Hen

 • $2,000

  Orel Dmitriy

 • $9

  Yechi Hamelech

 • $1,000

  Shlomi Suliman

 • $4,000

  Orel Dmitriy

 • $3,000

  Orel Dmitriy

 • $10

  Andrey Ivanov

 • $15

  Chayim Kaplan

 • $9

  Yechi Hamelech

 • $100

  Yoel serebryanski

 • $1,000

  Roman Kirillov

 • $9

  Yechi Hamelech

 • $1,000

  Roman Kirillov

 • $1,250

  Roman Kirillov

 • $1,250

  Roman Kirillov

 • $9

  Yechi Hamelech

 • $2,000

  Miroshnichenko Nikolay

 • $9

  Yechi Hamelech

 • $2,500

  Roman Kirillov

מתוך קונטרס בית רבינו שבבל

"בית רבינו שבבבל להיותו מקומו הקבוע של נשיא הדור יש בו השראת השכינה מעין ודוגמת השראת וגילוי השכינה בבית המקדש וממנו נמשך השראת וגילוי השכינה בכל בתי כנסיות ובתי מדרשות כמו בית המקדש שממנו אורה יוצאה לכל העולם"