העיניים של כולנו נשואות לבית רבינו שבבבל כל חסיד יודע כמה חשוב לרבי שהיכל 770 יהיה נקי וראוי לשמו. השנה, אנ"ש ברחבי העולם זוכים להיות שותפים בתחזוקה השוטפת של 770
וזוכים להקדשה אישית שתופיע בלוח מיוחד ב770!

341/770

₪100 שותפים

189/770

₪180 שותפים

406/770

₪360 שותפים

$250,000

גויס

$300,000

מתוך
83%

תודה על תרומתך

dots

ב770 קיבלת חיות חסידית והתקשרות, בחודש תשרי ובשנת ה'קבוצה'
זו ההזדמנות להיות אחד מ-770 שותפים בתחזוקת בית חיינו באחת מהקטגוריות הבאות:

התורמים ₪180 ומעלה יוכלו להקדיש יום בשנה שבו תופיע הקדשה שלהם לזכות או לעילוי נשמת על גבי מסך אלקטרוני מיוחד בזאל הגדול ב-770, בו יופיעו הקדשות היום לתחזוקת 770

תורמים

 • $25

  Pesach Scheiner

 • $1

  770 770

 • $2,000

  Anayoliy Gigar

 • $2,000

  Nataliya Samoylenko

 • $1,000

  Anatoliy Gigar

 • $16

  Anonymous Anonymous

 • $18

  rochel ginsburg

 • $25

  Anonymous Anonymous

 • $2,000

  Roman Kirillov

 • $14

  Itzhak Pintel

 • $1,500

  Natalya Samolenko

 • $47

  Anonymous Anonymous

 • $1,500

  Anatoliy Gigar

 • $1,000

  Roman Kirillov

 • $1,000

  Roman Kirillov

 • $23

  Anonymous Anonymous

 • $26

  Anonymous Anonymous

 • $23

  Anonymous Anonymous

 • $118

  scott sinrich

 • $118

  scott sinrich

מתוך קונטרס בית רבינו שבבל

"בית רבינו שבבבל להיותו מקומו הקבוע של נשיא הדור יש בו השראת השכינה מעין ודוגמת השראת וגילוי השכינה בבית המקדש וממנו נמשך השראת וגילוי השכינה בכל בתי כנסיות ובתי מדרשות כמו בית המקדש שממנו אורה יוצאה לכל העולם"