העיניים של כולנו נשואות לבית רבינו שבבבל כל חסיד יודע כמה חשוב לרבי שהיכל 770 יהיה נקי וראוי לשמו. השנה, אנ"ש ברחבי העולם זוכים להיות שותפים בתחזוקה השוטפת של 770
וזוכים להקדשה אישית שתופיע בלוח מיוחד ב770!

0

ימים

00

שעות

00

דקות

320/770

₪100 שותפים

172/770

₪180 שותפים

264/770

₪360 שותפים

$55,004

גויס

$150,000

מתוך
37%

תודה על תרומתך

dots

ב770 קיבלת חיות חסידית והתקשרות, בחודש תשרי ובשנת ה'קבוצה'
זו ההזדמנות להיות אחד מ-770 שותפים בתחזוקת בית חיינו באחת מהקטגוריות הבאות:

התורמים ₪180 ומעלה יוכלו להקדיש יום בשנה שבו תופיע הקדשה שלהם לזכות או לעילוי נשמת על גבי מסך אלקטרוני מיוחד בזאל הגדול ב-770, בו יופיעו הקדשות היום לתחזוקת 770

תורמים

 • $102

  Menachem Bar

 • $50

  shmuel levitin

 • $20

  duber kratz

 • $20

  a spilman

 • $18

  חיים מאייעסקי

 • $54

  velvel karp

 • $500

  soul cohen

 • $36

  Dovber Bryski

 • $36

  Yosef cohen

 • $10

  Levi Lipinski

 • $100

  Daniel Baez

 • ₪100

  שניאור זלמן וילהלם

 • $100

  Ruth Seliger

 • $36

  Yechezkael Landa

 • $36

  yitzchok Kaplan

 • $18

  Shterna Elberg

 • $180

  Shimon R

 • $50

  M. S.

 • $36

  Yehuda Lieblich

 • $36

  Menucha Matusof

מתוך קונטרס בית רבינו שבבל

"בית רבינו שבבבל להיותו מקומו הקבוע של נשיא הדור יש בו השראת השכינה מעין ודוגמת השראת וגילוי השכינה בבית המקדש וממנו נמשך השראת וגילוי השכינה בכל בתי כנסיות ובתי מדרשות כמו בית המקדש שממנו אורה יוצאה לכל העולם"